“Is It Okay To Be A Technologically Illiterate Teacher?”

6 04 2008

Geef toe, met zo’n verleidelijke titel moet je wel Edublog’s Award voor “Most influential blog post” winnen. Het artikel is overigens wel eens de moeite om te lezen, al was het maar omdat het reageert tegen de soms wat misplaatste, trotse toon waarmee iemand bekent helemaal niets van computers af te weten. Het volledige bericht leest u hier.