Tip Word: tabulatiestops nauwkeuriger en handiger instellen

2 04 2008

In Word kun u op de liniaal o.a. de positie van de tabs instellen. Als u dat eens probeert, dan zult u merken dat de tabs daarbij verspringen met intervallen van ongeveer 0,2 cm. Als u hierdoor moeite hebt om de exacte locatie te bepalen, hou dan eerst de alt-toets ingedrukt en versleep dan de de tabstop: de liniaal verdwijnt en in de plaats wordt er aangegeven welke afstand de tabstop van de marges heeft.