Gmail: optimaal gebruik van de opslagruimte met GSpace

13 05 2008

Gmail is een van de beste webgebaseerde emaildiensten, als je het mij vraagt: snel, vlot, labelsysteem, goede zoekmogelijkheden, ingebouwde RSS, … en 5 Gb webspace šŸ™‚ Het geestige is: met behulp van een Firefox extensie, GSpace, kun je de 5 Gb als virtuele drive gebruiken. How ‘bout that? Lees de rest van dit artikel »